Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8397
Назва: Formation of internal statistics of machine building enterprises under the ierarchic system of expenditure centers = Формування внутрішньої статистики машинобудівних підприємств за іерархічною системою видаткових центрів
Автори: Верига, Ю.А.
Коба, О.В.
Матюшина, Ю.І.
Миронова, Ю.Ю.
Тематичні ключові слова: internal reporting
costs
cost centers
liability centers
внутрішня звітність
витрати
центри витрат
центри відповідальності
Дата публікації: 2018
Видавництво: International Journal of Engineering & Technology
Анотація: In the article it is analyzed the existing approaches to providing company management with cost information from the centers of responsibility. An algorithm for the formation of internal reporting indicators at the machine-building enterprises is proposed. The first stage of such an algorithm is the development of information cards with a list of quantitative and cost data and a schedule of workflow for each center of responsibility. Further, the established timeliness is formed by reporting and determined by the comparison of actual indicators from the estimate. Thus, account is taken of responsibility on the principle of controlling costs, which implies the spread of responsibility of each specific manager only to those areas that he can really affect. The next step is to submit forms of reporting by the heads of production units in a hierarchical scheme. The form of the reports and their content depends on the characteristics of the center of responsibility and indicators. Application of the proposed reporting will provide managers at all levels with the necessary information on the costs of the centers of responsibility, which will increase the profitability of both separate segments of activity and machine building enterprises in general.
У статті проаналізовано існуючі підходи до забезпечення управління компанією інформацією про витрати з центрів відповідальності. Запропоновано алгоритм формування внутрішніх показників звітності на машинобудівних підприємствах. Перший етап такого алгоритму - розробка інформаційних карток із переліком кількісних та витратних даних та графіком робочого процесу для кожного центру відповідальності. Далі встановлена ​​своєчасність формується шляхом звітування та визначається порівнянням фактичних показників із кошторисом. Таким чином, враховується відповідальність за принципом контролю за витратами, який передбачає поширення відповідальності кожного конкретного керівника лише на ті сфери, на які він може реально вплинути. Наступним кроком є ​​подання форм звітності керівників виробничих підрозділів за ієрархічною схемою. Форма звітів та їх зміст залежить від характеристик центру відповідальності та показників. Застосування запропонованої звітності надасть керівникам всіх рівнів необхідну інформацію про витрати центрів відповідальності, що підвищить прибутковість обох окремих сегментів діяльності та підприємств машинобудування загалом.
Бібліографічний опис: Formation of internal statistics of machine building enterprises under the ierarchic system of expenditure centers / Yu.A. Veriga, О.V. Koba, Yu.I. Маtiushina, Yu.Yu. Myronova // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 586-591. – DOI: 10.14419 / ijet.v7i4.8.27311
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8397
Розташовується у зібраннях:Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Верига_IJET-27311.pdfстаття246.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.