Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10206
Назва: Increasing the production of gas condensate by using ammonium carbonate salts = Збільшення виробництва газового конденсату за рахунок використання солі карбонату амонію
Автори: Дмитренко, В.І.
Зезекало, І.Г.
Винников, Ю.Л.
Христов, М.
Мерачова, Г.
Дата публікації: чер-2021
Видавництво: EDP Sciences
Анотація: The work is devoted to the problem of increasing gas condensate production in gas condensate fields. It was found that ammonium carbonate salts, in the absence of calcium chloride type waters, interact with carbonate rocks, increase the permeability of reservoirs. Solutions of ammonium carbonate salts when interacting with formation water of the calcium chloride type form chemically precipitated chalk in the pore space, while the permeability of carbonate rocks decreases. A set of experimental studies was carried out to study the displacing and washing properties of ammonium carbonate salts. It was found that ammonium carbonate salts have high displacing properties, the displacement ratio of kerosene by NH4HCO3 solution is 0.75-0.80, while reservoir water – 0.55-0.58. According to the results of laboratory studies of the displacing and washing characteristics of ammonium carbonate salts, conclusions were made about the effect of bicarbonate solution (ammonium carbonate salts) on the production characteristics of a well in reservoir conditions at temperatures of 80-100 °C and above. Industrial tests of ammonium carbonate salts showed an increase in gas flow by 30-50% at wells № 23 of Opishnia, № 115 of Mashivka, № 3 of Tymofiivka gas condensate fields. The effect of formation treatment with ammonium carbonate salts is achieved due to clearing of well bottom zone and increasing the formation permeability. At wells № 56, 108 of Yablunivka and № 58 of Tymofiivka gas condensate fields, an increase in the condensate ratio was observed by 22-35%. The effectiveness of this treatment is associated with the simultaneous bottomhole zone cleaning from asphalt-resinous contaminants and permeability increase, as well as with the hydrophilization of the pore space and mobility increase of condensate precipitated as a result of carbon dioxide effect, which was rejected as a result of decomposition of ammonium carbonate. Thus, experimental and industrial tests in Opishnia, Mashivka, Tymofiivka, Yablunivka gas condensate fields of Poltava region confirmed the effectiveness of using ammonium carbonate to increase hydrocarbon production. The prospect of further research is aimed at developing a technology for increasing the production of liquid hydrocarbons by using ammonium carbonate salts.
Робота присвячена проблемі збільшення видобутку газового конденсату на газоконденсатних родовищах. Встановлено, що карбонатні солі амонію за відсутності вод хлористого кальцію взаємодіють з карбонатними породами, підвищують проникність пластів. Розчини карбонатних солей амонію при взаємодії з пластовою водою типу хлориду кальцію утворюють у поровому просторі хімічно осаджену крейду, при цьому проникність карбонатних порід зменшується. Проведено комплекс експериментальних досліджень для вивчення витісняючих і промивних властивостей солей карбонату амонію. Встановлено, що солі карбонату амонію мають високі витісняючі властивості, коефіцієнт витіснення гасу розчином NH4HCO3 становить 0,75-0,80, а пластової води – 0,55-0,58. За результатами лабораторних досліджень характеристик витіснення та промивання солей карбонату амонію зроблено висновки про вплив розчину гідрокарбонату (солей карбонату амонію) на продуктивні характеристики свердловини в колекторських умовах при температурах 80-100 °C. і вище. Промислові випробування солей карбонату амонію показали збільшення дебіту газу на 30-50% на свердловинах № 23 Опішнянського, № 115 Машівського, № 3 Тимофіївського газоконденсатного родовищ. Ефект від обробки пласта солями карбонату амонію досягається за рахунок очищення зони забої свердловини та підвищення проникності пласта. На свердловинах № 56, 108 Яблунівського та № 58 Тимофіївського газоконденсатних родовищ спостерігалося збільшення коефіцієнта конденсату на 22-35%. Ефективність даної обробки пов'язана з одночасним очищенням привибійної зони від асфальто-смолистих забруднень і підвищенням проникності, а також з гідрофілізацією порового простору і збільшенням рухливості конденсату, що випадає в результаті дії вуглекислого газу, який відкинули як в результаті розпаду карбонату амонію. Так, експериментально-виробничі випробування на Опішнянському, Машівському, Тимофіївському, Яблунівському газоконденсатних родовищах Полтавської області підтвердили ефективність використання карбонату амонію для збільшення видобутку вуглеводнів. Перспектива подальших досліджень спрямована на розробку технології збільшення видобутку рідких вуглеводнів із застосуванням солей карбонату амонію.
Бібліографічний опис: Increasing the production of gas condensate by using ammonium carbonate salts / V.I. Dmytrenko, I.G. Zezekalо, Yu.L. Vynnykov, N. Hristov, G. Meracheva // E3S Web Conferences. – 2021. – Vol. 280 : Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). – URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007011
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10206
Розташовується у зібраннях:Кафедра нафтогазової інженерії та технологій
Кафедра буріння та геології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Винников_Дмитренко_2021.pdfстаття1.42 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.