Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9301
Назва: Conceptual principles of providing the information security of the national economy of Ukraine in the conditions of digitalization = Концептуальні принципи забезпечення інформаційної безпеки національної економіки України в умовах діджиталізації
Автори: Янко, А.С.
Онищенко, С.В.
Глушко, А.Д.
Сівіцька, С.П.
Тематичні ключові слова: computer systems for economic data processing
fault tolerance
informational security
system of residual classes
комп’ютерні системи для економічної обробки даних
відмовостійкість
інформаційна безпека
система залишкових класів
Дата публікації: гру-2020
Видавництво: Publishers of High Quality Peer Reviewed Refereed Scientific, Engineering & Technology, Medicine and Management International Journals
Анотація: Since the beginning of the development of digital information processing and management tools, speed (performance) and reliability (fault tolerance) have become of their main characteristics. In this article the research aims at strengthening the national security of the state economic in the information sphere on the basis of ensuring the reliability, confidentiality, integrity and availability of state information resources, information with limited access, including the one that circulating on the objects of financial information infrastructure in the conditions of information and hybrid wars. Modern methods and means of information and communication and digital technologies cannot fully ensure productive and reliable processing of ever-growing arrays of information in the economy. Digitization processes require a significant increase in security and reliability of economic data processing, which is possible through the use of new machine arithmetic, as the existing positional binary number system has shortcomings. In this aspect, the non-positional number system in the residual classes opens wide opportunities for building not only new machine arithmetic, but also a fundamentally new circuit implementation of computer systems, which in turn significantly expands the use of machine arithmetic and is reliable because existing threats are not adapted to non-positional code structures and don’t pose any threat to the economic data. This article focused on the issue of reliability, namely: fault tolerance and survivability of computer systems for economic data processing (CSEDP) as one of the criteria for assessing information security, by forming the problem of optimal redundancy in the system of residual classes (SRC).
З початку розвитку засобів цифрової обробки інформації та засобів управління швидкість (продуктивність) та надійність (стійкість до відмов) стали їх основними характеристиками. У цій статті дослідження спрямоване на посилення національної безпеки економіки держави в інформаційній сфері на основі забезпечення надійності, конфіденційності, цілісності та доступності державних інформаційних ресурсів, інформації з обмеженим доступом, у тому числі тієї, що циркулює на об’єктах фінансової інформаційної інфраструктури в умовах інформаційних та гібридних воєн. Сучасні методи та засоби інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій не можуть повністю забезпечити продуктивну та надійну обробку постійно зростаючих масивів інформації в економіці. Процеси оцифрування вимагають значного підвищення безпеки та надійності економічної обробки даних, що можливо завдяки використанню нової машинної арифметики, оскільки існуюча позиційна система двійкових чисел має недоліки. У цьому аспекті непозиційна система числення в залишкових класах відкриває широкі можливості для побудови не тільки нової машинної арифметики, а й принципово нової схеми реалізації комп'ютерних систем, що, в свою чергу, значно розширює використання машинної арифметики і є надійним, оскільки існуючі загрози не пристосовані до непозиційних структур коду і не становлять жодної загрози для економічних даних. У цій статті основна увага приділялася питанню надійності, а саме: відмовостійкості та живучості комп’ютерних систем для економічної обробки даних (CSEDP) як одного з критеріїв оцінки інформаційної безпеки шляхом формування проблеми оптимального резервування в системі залишкових класів (SRC ).
Бібліографічний опис: Сonceptual principles of providing the information security of the national economy of Ukraine in the conditions of digitalization / S.V. Onyshchenko, A.S. Yanko, А.D. Нlushko, S.P. Sivitska // International Journal of Management (IJM). – 2020. – Vol. 11, Issue 12. – Р. 1709-1726.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9301
Розташовується у зібраннях:Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття.pdfстаття629.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.