Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8937
Назва: Some Physicochemical Aspects of the Preparatory Stages in the Formation of Self-cleaning Photocatalytic Active Coatings for Building Construction Materials= Деякі фізико-хімічні аспекти підготовчих етапів у формуванні самоочисних фотокаталітичних активних покриттів для будівельних будівельних матеріалів
Автори: Стороженко, Д.О.
Дрючко, О.Г.
Єсіоновський, Т.
Іваницька, І.О.
Тематичні ключові слова: alkali coordination nitrates of lanthanides
conditions of formation
crystalline structure of compounds
properties
лужна координація нітрати лантаноїдів
умови утворення
кристалічна структура сполук
властивості
Дата публікації: чер-2020
Видавництво: Springer Nature Switzerland AG
Анотація: A complex systematic study of the interaction of structural components in cerium subgroup lanthanide nitrate systems and representatives of the IA group (Li, Na, K) of the elements of the periodic system, precursors of modern multicomponent oxide multifunctional materials based on them, established the formation of a representative class of alkaline coordination nitrates Ln. Their composition, formation conditions, atomic-crystalline structure, forms of Ln coordination polyhedral, types of ligand coordination, a number of their properties were studied using a complex of physicochemical methods: chemical, X-ray phase, X-ray structural, IR-spectroscopic, crystal-optical, thermographic, and SHG laser radiation. The data obtained are the basis for identifying and monitoring the phase state of processing facilities in the preparatory stages when forming self-cleaning coating layers of building construction materials by using innovative technologies; using nanostructured composite systems of lanthanides and transition elements with photocatalytically active and hydrophilic properties; various combined methods of their activation; and establishing technological and functional dependencies to modify the properties of the products obtained.
Комплексне систематичне вивчення взаємодії структурних компонентів у підгрупі церію нітратно-лантанових систем цертану та представників групи ІА (Li, Na, K) елементів періодичної системи, попередників сучасних багатокомпонентних оксидних багатофункціональних матеріалів на їх основі, встановило формування представницького класу лужних координаційних нітратів Ln. Їх склад, умови утворення, атомно-кристалічну структуру, форми координаційного Ln багатогранного, типи координації лігандів, низку їх властивостей вивчали із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів: хімічного, рентгенівського фазового, рентгенівського структурного, ІЧ- спектроскопічне, кристалооптичне, термографічне та лазерне випромінювання СГГ. Отримані дані є основою для виявлення та моніторингу фазового стану технологічних споруд на підготовчих етапах при формуванні самоочисних шарів покриттів будівельних будівельних матеріалів за допомогою інноваційних технологій; з використанням наноструктурованих композиційних систем лантаноїдів та перехідних елементів з фотокаталітикою активні та гідрофільні властивості; різні комбіновані методи їх активації; і встановлення технологічних та функціональних залежностей для зміни властивостей отриманих продуктів.
Бібліографічний опис: Some Physicochemical Aspects of the Preparatory Stages in the Formation of Self-cleaning Photocatalytic Active Coatings for Building Construction Materials / D. Storozhenko, O. Dryuchko, T. Jesionowski, I. Ivanytska // Lecture Notes in Civil Engineering. – Cham, Switzerland : Springer, 2020. – Vol. 73 : Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations (ICBI 2019) / edit. : V.O. Onyshchenko, S.P. Sivitska et al. – P. 285-302.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8937
Розташовується у зібраннях:Кафедра хімії та фізики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
490505_1_Стор_Іваницька.pdfстаття735.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.