Альтернативний вигляд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6114
Назва: Peculiarities of chemical interaction and phase setting in water-salt systems of nitrates of cesium, strontium and neodymium = Особливості хімічної взаємодії та встановлення фаз у водно-сольових системах нітратів цезію, стронцію та неодиму
Автори: Стороженко, Д.О.
Дрючко, О.Г.
Бунякіна, Н.В.
Іваницька, І.О.
Тематичні ключові слова: cesium
complex formation
neodymium
nitrates
properties
strontium
water-salt systems
цезій
складне утворення
неодим
нітрати
властивості
стронцій
водно-сольові системи
Дата публікації: 2018
Видавництво: International Journal of Engineering & Technology
Анотація: The complex study provides a reliable idea of the trends in the joint behavior of structural components in water and salt systems of nitrate precursors of neodymium, cesium, strontium in the preparatory stages of technological regulations for the concentration and immobilization of liquid radioactive waste of the nuclear power industry complex using schemes of porous and layered matrix fixators of 137Cs, 90Sr radionuclides and thermal activation. Stages of such transformations are revealed; The regularities of complex and phase formation in systems and factors influencing them are determined; A number of physicochemical properties of the intermediate phases formed - the coordination neodymium nitrates: their composition, types of compounds, atomic-crystalline structure, forms of coordination polynuclears Ln, types of coordination of ligands, features and regularities of behavior in the processes of heat treatment were studied. It is established that in the conditions of existence of solutions, the system CsNO3 – Nd(NO3)3 – H2O is characterized by the formation of 2 anionic complex compounds Ln3+, Sr(NO3)2 – Nd(NO3)3 – H2O - eutonic type. Leaking competing reactions are a powerful technological factor that significantly affects the activity of the structural forms of Ln3+. The systematized information allows us to find out the mechanisms, the kinetics of transformations of structural components in similar objects, and enable us to transfer the acquired knowledge system to the plane of promising technological solutions for the solidification of liquid radioactive waste.
Комплексне дослідження дає надійне уявлення про тенденції спільної поведінки структурних компонентів у водно-сольовій системі попередників нітратів неодиму, цезію, стронцію на підготовчих етапах технологічних регламентів щодо концентрації та іммобілізації рідких радіоактивних відходів ядер комплекс енергетичної промисловості з використанням схем пористих і шаруватих матричних фіксаторів 137Cs, 90Sr радіонуклідів та теплової активації. Виявлено етапи таких перетворень; Визначено закономірності формування комплексу та фаз у системах та фактори, що впливають на них; Ряд фізико-хімічних властивостей утворених проміжних фаз - координаційні нітрати неодиму: їх склад, типи сполук, атомно-кристалічна структура, форми координаційних полінуклеарів Ln, типи координації лігандів, особливості та закономірності поведінки в процесах нагрівання лікування вивчали. Встановлено, що в умовах існування розчинів система CsNO3 - Nd (NO3) 3 - H2O характеризується утворенням 2 комплексних аніонних сполук Ln3 +, Sr (NO3) 2 - Nd (NO3) 3 - H2O - евтонічна тип. Протікаючі конкуруючі реакції є потужним технологічний фактор, що суттєво впливає на активність структурних форм Ln3 +. Систематизована інформація дозволяє з’ясувати механізми, кінетику перетворень структурних компонентів у подібних об’єктах, а також дозволяє перенести отриману систему знань у площину перспективних технологічних рішень для затвердіння рідких радіоактивних відходів.
Бібліографічний опис: Storozhenko D.O. Peculiarities of chemical interaction and phase setting in water-salt systems of nitrates of cesium, strontium and neodymium / D.O. Storozhenko, O.G. Dryuchko, N.V. Bunyakina, I.O. Ivanytska // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 502-508.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6114
Розташовується у зібраннях:Кафедра хімії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
document (2) Статья 2. Лондон. 19.02.2019.pdfСтаття536.74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.