Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/13689
Назва: Information space of controlling information in the context of joint activities: economic security aspect = Інформаційний простір контролінгової інформації в умовах здійсненні спільної діяльності: аспект економічної безпеки
Автори: Дмитренко, А.В.
Тематичні ключові слова: controlling
financial controlling
joint activity
joint venture
information support
контролінг
фінансовий контролінг
спільна діяльність
спільне підприємство
інформаційне забезпечення
Дата публікації: 2023
Видавництво: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Анотація: The article considers the essence and defines the content of the category of "information space of controlling information". Such an approach made it possible to identify the main centres of its production and to allocate specific features of different types of controlling information and their role in the process of enterprise management. The article considers essence and properties of the information space of controlling information of joint ventures as an object of management. The study suggests that the information space of controlling information should be considered as a single environment for circulation of data on various components of development of a particular business entity, in which separate centres for production of such data operate and technical and relevant information systems for their analysis and transfer to management for making management decisions are functioning. The publication shows that insufficient information support of the financial controlling system leads to an increased risk of making economically unreasonable management decisions, inefficient use of joint venture resources, increased risk of joint activities, etc. As a result of the study, it was concluded that too much financial information can lead to the impossibility of processing all the information, reducing the likelihood of assessing the most appropriate and reliable information, and making erroneous management decisions. As a result of the study of the selected topic, the author substantiates the conclusions which make it possible to define the concept of "financial controlling information" as a set of diverse data produced by individual structural units of business entities, public authorities, other institutions and organisations and used in the process of preparing reports for managers at various levels with a view to making correct management decisions; the system of enterprise information space is a separate system, but interconnected with the system of financial controlling information. It is also determined that the objective conditions under which employees are the main source of information can also be considered as factors.
У статті розглянуто сутність та визначено зміст категорії «інформаційний простір контролінгової інформації». Такий підхід надав можливість визначити основні центри її продукування та виокремити специфічні риси різних типів контролінгової інформації та їх роль у процесі управління підприємством. В статті розглянуто сутність, властивості інформаційного простору контролінгової інформації підприємств спільної діяльності як об’єкта управління. За результатами дослідження запропоновано інформаційний простір контролінгової інформації розглядати як єдине середовище обігу даних про різні складові розвитку окремого суб’єкта господарювання, у якому здійснюють свою діяльність окремі центри продукування таких даних та функціонують технічні та відповідні інформаційні системи їх аналізу та передачі керівництву для прийняття управлінських рішень. У публікації досліджено, що недостатній рівень інформаційного забезпечення системи фінансового контролінгу призводить до зростання ризику прийняття економічно необґрунтованих управлінських рішень, неефективного використання ресурсів спільного підприємства, зростання ризику спільної діяльності та ін. В результаті проведеного дослідження прийшли до висновку, що занадто великий обсяг фінансової інформації може призвести до неможливості опрацювання всієї інформації, зниження ймовірності оцінки найбільш доцільної та достовірної інформації, прийняття помилкових управлінських рішень. В підсумку дослідження обраної тематики обґрунтовані висновки, які дають можливість визначити поняття «фінансова контролінгова інформація» як сукупність різнобічних даних, які продукуються окремими структурними підрозділами суб’єктів господарювання, державними органами влади, іншими установами та організаціями та використовується у процесі підготовки звітів для керівників різних рівнів з метою прийняття ними правильних управлінських рішень; система інформаційного простору підприємства є відокремленою системою, але взаємопов’язаною з системою управління та системою фінансового контролінгу. Також визначено, що факторами можна вважати також об’єктивні умови за яких працівники є основним джерелом інформації.
Бібліографічний опис: Dmytrenko A.V. Information space of controlling information in the context of joint activities: economic security aspect / A.V. Dmytrenko // Економіка і регіон. – 2023. – № 3 (90). – С. 120–125. – DOI: 10.26906/EiR.2023.3(90).3037
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/13689
Розташовується у зібраннях:Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування
Економіка і регіон. 2023. № 3 (90)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ЕіР_3_90_202120-125.pdfСтаття349.12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.