Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8554
Назва: National industry building as the basis for satisfaction ukrainian population’s vital interests = Розбудова національної промисловості як основа задоволення життєво важливих інтересів населення України
Автори: Бондар-Підгурська, О.В.
Глєбова, А.О.
Тематичні ключові слова: national economy
vital interests of the population
industry
index
sustainable development
національна економіка
життєво важливі інтереси населення
промисловість
індекс
сталий розвиток
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Анотація: It is quite possible to achieve a decent level of satisfaction of the vital interests of the population provided that the national industry develops at the proper level. This is confirmed by the experience of the G7 countries (USA, UK, Canada, Germany, France, Italy, Japan), demonstrating a high level and quality of life. However, the percentage of industry in Ukraine’s GDP during the years 2006-2015 markedly decreased. The index of satisfying the vital interests of the population by various methods is calculated. It has been established that for all alternative ways, the result of the indicated index follows a trend of gradual decline. Substantially close correlation of the levels of industrial development and satisfaction of the vital interests of the population of Ukraine. The conclusion is made about the urgent need for the development of national industry as the basis for the future existence of Ukrainian man, society, and the state. This should be organically implemented in the format of the tasks of Ukraine in the context of the deployment of global megatrends and sustainable development goals.
Досягти гідного рівня задоволення життєво важливих інтересів населення цілком реально за умови належного рівня розвитку національної промисловості. Підтвердженням цього є досвід країн G7 (США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Японія), що демонструють високий рівень і якість життя. Проте відсоток промисловості у ВВП України протягом 2006-2015 років помітно скоротився. З метою ідентифікації гідності життя українського населення використаємо індекс задоволення життєво важливих інтересів, який охоплює 12 найважливіших інтересів людини та ґрунтується на даних статистики ООН: 1) стан освіти (рівень і якість), %; 2) якість медичної допомоги, %; 3) рівень життя, %; 4) ідеальна робота, %; 5) відчуття безпеки, %; 6) свобода вибору жінок і чоловіків, %; 7) сприйняття місцевого ринку праці, %; 8) довіра до людей (з 2013 р. – волонтерська діяльність), %; 9) громада (задоволеність містом, селом),%; 10) зусилля по боротьбі з бідністю, % (з 2014 р. – довіра до судової системи, %); 11) дії щодо збереження навколишнього середовища, %; 12) довіра до уряду, %. Розраховано індекс задоволення життєво важливих інтересів населення різними методами. Установлено, що за всіма альтернативними шляхами результат зазначеного індексу наслідує тенденцію поступового зниження. Обґрунтовано тісну кореляцію рівнів розвитку промисловості та задоволення життєво важливих інтересів населення України. Зроблено висновок про нагальну потребу у розбудові національної промисловості як підґрунтя майбутнього існування української людини, суспільства, держави. Це має органічно імплементуватися у формат завдань України в контексті розгортання глобальних мегатрендів і цілей збалансованого розвитку.
Бібліографічний опис: Bondar-Pidhurska O.V. National industry building as the basis for satisfaction ukrainian population’s vital interests / O.V. Bondar-Pidhurska, A.O. Hliebova // Економіка і регіон. – 2020. – № 1 (76). – С. 30-37. – DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).1915
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8554
Розташовується у зібраннях:Кафедра публічного управління, адміністрування та права
Кафедра публічного управління, адміністрування та права
Економіка і регіон. 2020. № 1 (76)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1(73)2020_30-37.pdfСтаття514.07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.