Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10185
Назва: «Green roofs» - historical experience and modern requirements = «Зелені покрівлі» - історичний досвід та сучасні вимоги
Автори: Філоненко, О.І.
Авраменко, Ю.О.
Кіденко, В.І.
Тематичні ключові слова: energy efficiency
green roofs
green structures
landscaping
environmental improvement
«зелена покрівля»
озеленення
покращення навколишнього середовища
«зелена конструкція»
енергоефективність
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Анотація: The article considers the historical experience of creating "green roofs", as well as the requirements and conditions under which such roofs are currently designed. Historical examples and existing modern world objects show the expediency of creating and using green roofs of houses in Ukraine, which will significantly enrich the "fifth facade" of buildings and improve the overall appearance of cities. The lack of regulatory framework for the design of "green roofs", as well as some types of roofing technology problems that may arise during the operation of such roofs and the consequences that they have - environmental, economic, social, and technical. Determining the design conditions and the feasibility of using "green roofs" was chosen a structural scheme of combined coverage, which has all the necessary structural elements. It has been shown that the energy efficiency of this type of coating is provided. Determination of heat transfer resistance was carried out according to all regulatory requirements of SBC B.2.6 - 31: 2006. Constructions of houses and buildings, thermal insulation of buildings. The structural component of the designed "green roof" and the sequence of arrangement of some structural layers of this type of coating are considered. The efficiency and expediency of installation of "green" coatings on residential buildings, as well as the standard service life and warranty period of maintenance-free service of this coating, subject to regulatory requirements and operating conditions
У статті розглядається історичний досвід створення «зелених покрівель», а також вимоги та умови, за яких такі покрівлі проектуються в даний час. На історичних прикладах та існуючих сучасних світових об’єктах показано доцільність створення та використання озеленених покрівель будинків в Україні, що суттєво збагатить «п'ятий фасад» будівель та покращить загальний вигляд міст. Розглянуто відсутність нормативної бази для проектування «зелених покрівель», а також деякі види проблем технології озеленення покрівель, що можуть виникати в процесі експлуатації такої покрівлі та наслідки, що вони несуть – екологічні, економічні, соціальні та технічні. Для визначення умов проектування та доцільності використання «зелених покрівель» було обрано конструктивну схему суміщеного покриття, що має всі необхідні конструктивні елементи. Було показано, що енергоефективність даного типу покриття забезпечена. Визначення опору теплопередачі велося за усіма нормативними вимогами ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд, теплова ізоляція будівель». Розглянуто конструктивну складову запроектованої «зеленої покрівлі» та послідовність влаштування деяких конструктивних шарів даного типу покриття. Визначено ефективність та доцільність влаштування «зелених» покриттів на житлових будинках, а також нормативний строк служби та гарантійних термін безремонтної служби даного покриття, за умови дотримання нормативних вимог та умов експлуатації
Бібліографічний опис: Filonenko O.I. «Green roofs» - historical experience and modern requirements / O.I. Filonenko, Yu.O. Avramenko, V.I. Kidenko // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – 2020. – № 2 (55). – С. 109-114/
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10185
Розташовується у зібраннях:Кафедра будівництва та цивільної інженерії
ЗНП. Серія: Галузеве машинобудування, будівницво. 2020. № 2 (55)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ЗНП+2020_2_Філоненко_Авр.pdfстаття988.87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.